8segles.cat

Més de 8 segles d'història, tradició i cultura de les Begudes Espirituoses a Catalunya, amenaçades pel govern d’Espanya i el Congrés dels Diputats

En les properes setmanes començarà a debatre’s en el Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de Comunicació Audiovisual, que incorpora mesures que tindran un greu impacte per a les begudes espirituoses a Catalunya.

I és que si finalment aquesta llei surt endavant en els termes en els que està redactada, tots els sectors relacionats amb les begudes espirituoses a Catalunya no podran comunicar-se amb els seus consumidors i seguidors, amb els efectes devastadors que ocasionaria, a més d’una dràstica caiguda en les vendes.

El sector de les begudes espirituoses a Catalunya és un sector de llarga tradició que elabora i distribueix begudes per al seu consum a més de 140 països arreu del món. En total existeixen 45 empreses productores i més de 30 distribuïdores, entre les quals es troben les més importants d’Europa, que generen més de 2500 llocs de treball directes.

Comptem a més amb dos Indicacions Geogràfiques de Begudes espirituoses, i una d’elles és la més important en volum de l’Estat, el Brandy Penedès. A més, comptem amb un moviment cultural molt important com és, per exemple, el de les Confraries i Fires de la Ratafia de gran tradició a Catalunya.

 

Per aquest motiu, volem denunciar que:

 
1
La llei de comunicació audiovisual ens deixa en una situació crítica, i més en un moment en el que estem començant a veure la llum després de la caiguda de vendes pel Covid, ja que va a impedir que poguéssim donar a conèixer els nostres productes, el que provocarà una nova caiguda en les vendes.

2
Es posarà en risc la riquesa que aquest sector genera a Catalunya.

3
Moltes de les empreses del sector a Catalunya son PYMES que tenen com a principal canal de comunicació les plataformes d’intercanvi de vídeos, xarxes socials, etc…, que no podran utilitzar, al quedar restringit el seu ús a un horari insignificant com és el de 01:00 a 05:00, provocant una caiguda en les vendes.

4
Les confraries i fires de la ratafia que utilitzen les xarxes socials per a promoure les seves activitats culturals, no podrien utilitzar-les i perdrien el seu principal canal de comunicació.

5
Un altre dels sectors que es veurà afectat és el de la hostaleria i les tendes especialitzades que utilitzen les xarxes socials com a principal eina de comunicació, destacant que Catalunya compta amb diverses de les millors cocteleries i tendes especialitzades del món.

6
Els/les influencers especialitzats del sector, veuran restringides les seves comunicacions i “màsters classe” a l’horari de 01:00 a 05:00, provocant una caiguda absoluta de seguidors.

7
A tot això, es suma que les empreses catalanes del sector perdrien competitivitat enfront les companyies multinacionals, ja que la normativa només s’aplicaria en l’Estat espanyol i, per tant, aquestes empreses podrien seguir realitzant publicitat des d’altres països.

En conclusió, és molt el que ens juguem, i per això demanem:

• Al President de la Generalitat de Catalunya que recolzi les nostres reivindicacions per a evitar que aquesta llei suposi la fallida de nombroses empreses catalanes i que s’acabin moviments culturals com els de les Confraries i Fires de la Ratafia.
• Als grups catalans amb representació en el Congrés dels Diputats que recolzin les nostres peticions i que en el tràmit parlamentari impulsin aquelles iniciatives encaminades a evitar que aquesta llei posi en risc al nostre sector.

Participen